[Skip to Content]

Optimaliseren van mens en werk

Optimaliseren mens

Steeds meer bedrijven streven er naar dat medewerkers vitaal, gezond en met plezier aan het werk zijn. Om dit te kunnen realiseren wordt een actief personeelsbeleid gehanteerd, waarin het bevorderen van gezondheid en welzijn van de medewerkers centraal staat. 

Immens Advies ondersteunt bedrijven en organisaties hierbij.

> Lees meer

Optimaliseren werk

Om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers te bevorderen wordt gebruik gemaakt van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak.

Immens Advies helpt u met de praktische vertaling hiervan op de werkvloer.

> Lees meer

Informens

Informens is een instrument dat ingezet kan worden om de leefstijl, gezondheid, fitheid en daarmee het werkvermogen van medewerkers in kaart te brengen. Met de daaruit af te leiden Net Employability Score (NES) wordt beoogd een beeld te geven van de duurzame inzetbaarheid van een organsitie.

> Lees meer