[Skip to Content]

Optimaliseren van mens en werk

Optimaliseren mens

Steeds meer bedrijven streven er naar dat medewerkers vitaal, gezond en met plezier aan het werk zijn. Om dit te kunnen realiseren wordt een actief personeelsbeleid gehanteerd, waarin het bevorderen van gezondheid en welzijn van de medewerkers centraal staat. 

Immens Advies en Informens BV ondersteunen bedrijven en organisaties hierbij.

> Lees meer

Optimaliseren werk

De werkplekrisicoscan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Algemeen onderzoek fysieke belasting

  • Verdiepende RIE fysieke belasting, met een compleet plan van aanpak, risicoweging, grondoorzaken en advies.

  • De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) vertaald naar de specifieke werkplekken/ handelingen/ functies binnen uw bedrijf. Hiermee kan men direct sturen op de 'fysieke' inzetbaarheid van de medewerkers

Klik voor meer informatie op werkplekrisicoscan.

> Lees meer

Informens

Informens is een instrument dat ingezet kan worden om de leefstijl, gezondheid, fitheid en daarmee het werkvermogen van medewerkers in kaart te brengen. Met de daaruit af te leiden Net Employability Score (NES) wordt beoogd een beeld te geven van de duurzame inzetbaarheid van een organsitie.

> Lees meer